Sponzorství

Přispějte a udržujte náš projekt v chodu.

Potřebujeme vaši pomoc, abychom se pokusili změnit svět.

To, co se chystáte udělat, by mohlo změnit životy lidí

Ať už se rozhodnete darovat jednorázově nebo přislíbíte opakující se dar, slibujeme, že dar, který dnes  darujete, bude použit na podporu projektu CZECH PARA OPEN .

 

Sponzoring a dárcovství

Patříte mezi firmy, které uvažují společensky odpovědně? Rádi byste spojili podporu dobré věci s propagací své společnosti? Chtěli byste se stát naším sponzorem?

Jakým způsobem nás můžete podpořit?

  • Finanční podporou

Podpořte naši činnost finančním darem nebo sponzorským příspěvkem! Můžete se tak stát sponzorem 

  • Materiální podporou

Dáváte přednost věcné podpoře? Podpořte naši činnost materiálním darem! I darem konkrétní věci můžete výrazně podpořit naše aktivity.

  • Poskytnutím služby

Jste firma, která nás může podpořit bezplatným poskytnutím služby? I darem konkrétní služby můžete výrazně podpořit naše aktivity.

  • Členstvím v Klubu Jiřího Daňka

Přidejte se k nám! Staňte se firemními členy Klubu CZECH PARA OPEN  a využívejte zároveň výhod, které svým dlouhodobým příznivcům nabízíme.

  • Propagací naší organizace

Nabídněte svým zaměstnancům možnost stát se členy Klubu CZECH PARA OPEN , uspořádejte firemní sbírku pro naši organizaci, nebo nám nabídněte prezentaci na své firemní akci.

  • Firemním dobrovolnictvím

Umožněte svým zaměstnancům, aby pomáhali v naší organizaci jako dobrovolníci a získali tak cenné zkušenosti z neziskového sektoru a dobrý pocit z pomoci druhým.

Děkujeme, že jste se rozhodli zvážit možnost podpory naší organizace. Pro více informací o možnosti podpory kontaktujte ředitele CZECH PARA OPEN . Předem děkujeme.